โอกาสที่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2023

เทคนิคการคาดการณ์ 𝟰 มิติ
#𝗩𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲 #𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲 #𝗧𝗶𝗺𝗲 #𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲


MONEY MANGMENT By A.JIM

แขกรับเชิญพิเศษ อ.จิม (จิณณะ)
ได้ให้เกีรติมาสอนคลาสสมาชิก หัวข้อ MM - Money Management
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 - 17.30 น.